Запис Детальніше

Аналіз причин виникнення дефектів на поверхні кочення залізничних коліс

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз причин виникнення дефектів на поверхні кочення залізничних коліс
Анализ причин возникновения дефектов на поверхности катания железнодорожных колес
 
Creator Вакуленко, Ігор Олексійович
Перков, Олег М.
Анофриев, Василь Григорович
Крот, В. С.
Вакуленко, Игорь Алексеевич
Перков, Олег Н.
Анофриев, Василий Григорьевич
Vakulenko, Ihor O.
Anofriev, Vasiliy G.
Anofryev, Vasyl H.
 
Subject колесо
деформация
wheel
deformation
temperature
деформація
температура
КТМ
КВАГ
 
Description Аналіз причин виникнення дефектів на поверхні кочення залізничних коліс / І. О. Вакуленко, О. М. Перков, В. Г. Анофрієв, В. С. Крот // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 21. — С. 269—271. УДК 629.4.027.4:669.14.018.294
UK: Виникнення руйнування залізничного колеса обумовлено формуванням високих локальних напружень від неоднорідної пружно-пластичної деформації за рахунок циклічної зміни температур під час гальмування.
RU: Возникновение разрушения железнодорожного колеса обусловлено формированием высоких локальных напряжений от неоднородной упруго-пластической деформации при циклической смене температур при торможении.
EN: The destruction occurrence in a railroad wheel is caused by formation of the high local stresses produced by the inhomogeneous elastic-plastic deformation when the cyclic temperature change takes place during and after braking using brake shoes.
ІЧМ НАНУ, Укрзалізниця
 
Date 2014-10-20T10:56:19Z
2014-10-20T10:56:19Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2790
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ