Запис Детальніше

Наукові підходи до визначення меж державного втручання у перерозподіл доходів

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Наукові підходи до визначення меж державного втручання у перерозподіл доходів
Научные подходы к определению границ государственного вмешательства в перераспределение доходов
 
Creator Власюк, Валерій Євгенович
Власюк, Валерий Евгеньевич
Vlasiuk, Valerii Y.
 
Subject доход
фактор
эффективность
income
factor
The efficiency
ефективність
КЕТ
 
Description Власюк, В. Є. Наукові підходи до визначення меж державного втручання у перерозподіл доходів / В. Є. Власюк // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 21. — С. 279—280.
UK: Стаття присвячена теоретико-методичним проблемам дослідження факторів впливу державного регулювання процесів розподілу доходів. Аналізується ефективність державного регулювання перерозподілом доходів.
RU: Статья посвящена теоретико-методическим проблемам исследования факторов влияния государственного регулирования процессов распределения доходов. Анализируется эффективность государственного регулирования перераспределения доходов.
EN: The paper is devoted to theoretical and methodic problems of research of factors of influence of the state regulation of the processes of incomes distribution. The efficiency of state regulation of redistribution of incomes is analyzed.
 
Date 2014-10-20T11:17:58Z
2014-10-20T11:17:58Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2791
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ