Запис Детальніше

Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати, пов’язані із зносом колійної інфраструктури

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати, пов’язані із зносом колійної інфраструктури
Влияние повышения скорости движения поездов на расходы, связанные с износом путевой инфраструктуры
 
Creator Корженевич, Іван Петрович
Курган, Микола Борисович
Бараш, Юрій Савелійович
Корженевич, Иван Петрович
Курган, Николай Борисович
Бараш, Юрий Савельевич
Korzhenevych, Ivan P.
Kurgan, Nikolay B.
Kurhan, Mykola B.
Barash, Yuriy S.
 
Subject швидкість
рух
витрати
КПБД
КЕМ
скорость
движения
расходы
speed
movement
the expenditures
 
Description Корженевич, І. П. Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати, пов'язані із зносом колійної інфраструктури / І. П. Корженевич, М. Б. Курган, Ю. С. Бараш // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 21. — С. 285—292. УДК 625.115:656.225(477)
UK: Розглядається вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати, пов’язані із зносом колійної інфраструктури.
RU: Рассматривается влияние повышения скорости движения поездов на расходы, связанные с износом путевой инфраструктуры.
EN: An influence of the increase of speed of train movement on the expenditures related to wear of rail infrastructure is considered.
 
Date 2014-10-20T12:04:28Z
2014-10-20T12:04:28Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2794
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ