Запис Детальніше

Моделювання показників використання вагонного парку залізниць

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Моделювання показників використання вагонного парку залізниць
Моделирование показателей использования вагонного парка железных дорог
 
Creator Шпак, О. А.
 
Subject вплив
індекс підбиття
ефективність
поліпшення
влияние
индекс подведение
эффективность
улучшение
influence
summarizing index
efficiency
improvement
 
Description Шпак, О. А. Моделювання показників використання вагонного парку залізниць / О. А. Шпак // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2006. — Вип. 11. — С. 230—235.
UK: Запропоновано оцінювання впливу окремих факторів на узагальнюючий показник ефективності роботи залізниці та заходи щодо поліпшення експлуатаційної діяльності.
RU: Предложены оценка влияния отдельных факторов на обобщающий показатель эффективности работы
железной дороги и мероприятия для улучшения эксплуатационной деятельности.
EN: The article is devoted to estimation of influence of separate factors on the summarizing index of operational efficiency of railway and suggestion of measures for the improvement of operating activities.
 
Date 2014-10-21T06:16:44Z
2014-10-21T06:16:44Z
2006
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2797
 
Language other
 
Publisher ДНУЗТ