Запис Детальніше

Досвід медичного страхування в галузях залізничного транспорту

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Досвід медичного страхування в галузях залізничного транспорту
Опыт медицинского страхования в области железнодорожного транспорта
 
Creator Шило, Лілія Анатоліївна
Костів, В. П.
Шило, Лилия Анатолиевна
Shylo, Liliya A.
 
Subject реформування
догляд
фінансування
залізничний транспорт
КЕМ
реформирования
уход
финансирование
железнодорожный транспорт
reforming
care
financing
railway transport
 
Description Шило, Л. А. Досвід медичного страхування в галузях залізничного транспорту / Л. А. Шило, В. П. Костів // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2006. — Вип. 11. — С. 240—244.
UK: Запропоновано Програму медичного страхування, яке робить перший крок у реформуванні системи
фінансування охорони здоров’я на залізничному транспорті України.
RU: Предложена Программа медицинского страхования, которое делает первый шаг в реформировании
системы финансирования здравоохранения на железнодорожном транспорте Украины.
EN: A health insurance program has been proposed. The mentioned program is the first step in reforming the health care system financing on the railway transport of Ukraine.
 
Date 2014-10-21T06:52:06Z
2014-10-21T06:52:06Z
2006
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2799
 
Language other
 
Publisher ДНУЗТ