Запис Детальніше

Міцність з’єднання деталей з гарантованим натягом, відновлених шаровими покриттями

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Міцність з’єднання деталей з гарантованим натягом, відновлених шаровими покриттями
Прочность соединения деталей с гарантированным натягом, восстановленных шаровыми покрытиями
 
Creator Артемчук, Віктор Васильович
Артемчук, Виктор Васильевич
Artemchuk, Viktor V.
 
Subject деталь
электролиз
постоянный ток
detail
electrolysis
direct current
електроліз
постійний струм
КТОЕ
 
Description Артемчук, В. В. Міцність з'єднання деталей з гарантованим натягом відновлених шаровими покриттями / В. В. Артемчук // Проблеми механіки залізничного транспорту: Безпека руху, динаміка, міцність рухомого складу та енергозбереження : ХІІ Міжнародна конференція. Тези доповідей / Мінтранс України. ДНУЖТ ім. академіка В. Лазаряна. - Д. : ДНУЖТ, 2008. - С. 23. УДК 629.4.027.115-192
UK: У статті викладено результати експериментальних досліджень міцності з’єднання з гарантованим натягом деталей, відновлених електролітичними шаруватими покриттями програмним електролізом. Проведено порівняльний аналіз структури відновлювального шару та міцності нерухомого з’єднання, зразки яких були відновлені за розробленою технологією зі зразками, відновленими на постійному струмі, а також не відновленими взагалі.
RU: В статье описаны результаты экспериментальных исследований прочности соединений с гарантированным натягом деталей, восстановленных электролитическими слоистыми покрытиями программным электролизом. Проведен сравнительный анализ структуры восстановленного слоя и прочности неподвижного cоединения, образцы которых были восстановлены по разработанной технологии с образцами, восстановленными на постоянном токе, а также не восстановленных вообще.
EN: The article deals with description of the results of experimental studies of strength of joints with guaranteed tightness for details restored with electrolytic layered coatings by means of programmed electrolysis. The comparative analysis of restored layer structure and strength of stationary joint, which samples were restored according to the technology developed, with the samples restored with direct current and the ones not restored at all is conducted.
 
Date 2014-10-21T10:33:35Z
2014-10-21T10:33:35Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2804
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ