Запис Детальніше

Удосконалення методу обчислення матриці інерції колісної пари з урахуванням технологічних припусків на виготовлення

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Удосконалення методу обчислення матриці інерції колісної пари з урахуванням технологічних припусків на виготовлення
Совершенствование метода вычисления матрицы инерции колесной пары с учетом технологических припусков на изготовление
 
Creator Кравець, Віктор Володимирович
Кравець, Таміла Вікторівна
Харченко, Олександр Валерійович
Кравец, Виктор Владимирович
Кравец, Тамила Викторовна
Харченко, Александр Валерьевич
Kravets, Viktor V.
Kravets, Tamila V.
Kharchenko, Oleksandr V.
 
Subject матриця
колісна пара
КВМ
КТМЕХ
матрица
колесная пара
ось
matrix
wheel pair
axes
 
Description Кравець, В. В. Удосконалення методу обчислення матриці інерції колісної пари з урахуванням технологічних припусків на виготовлення / В. В. Кравець, Т. В. Кравець, О. В. Харченко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Д., 2008. - Вип. 23. - С. 41-46. УДК 539.3
UK: Запропоновано алгоритм обчислення матриці інерції колісної пари з урахуванням технологічних припусків на виготовлення. Метод обчислення побудований на основі кватерніонних матриць, які враховують перекіс осей симетрії та зміщення підконструкцій в допустимих межах.
RU: Предложен алгоритм вычисления матрицы инерции колесной пары при учете погрешностей изготовления. Метод вычисления построен на основе кватернионных матриц, учитывающих перекос осей симметрии и смещения подконструкций в допустимых пределах.
EN: A computation algorithm for inertia matrix of wheel pair taking into account the manufacturing inaccuracies is suggested. It is based on quaternion matrices, which take into consideration the skew of symmetry axes and the shift of substructures within permissible limits.
 
Date 2014-10-22T07:50:13Z
2014-10-22T07:50:13Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2809
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ