Запис Детальніше

Визначення показників безпеки руху вагонів при гальмуванні уповільнювачами

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Визначення показників безпеки руху вагонів при гальмуванні уповільнювачами
Определение показателей безопасности движения вагонов при торможении замедлителями
Determination of Safety Indexes of Train Movement during Braking by Lower Speed
 
Creator Мямлін, Сергій Віталійович
Козаченко, Дмитро Миколайович
Гаркаві, Наум Якович
Мямлин, Сергей Витальевич
Козаченко, Дмитрий Николаевич
Гаркави, Наум Яковлевич
Myamlin, Serhiy V.
Kozachenko, Dmytro M.
Harkavi, Naum Y.
Kozachenko, Dmitriy N.
 
Subject рух
НДІ
КУЕР
ГНДЛ ДМРС
НДЧ
движение
вагон
колесо
motion
wagon
wheel
 
Description Мямлін, С. В. Визначення показників безпеки руху вагонів при гальмуванні уповільнювачами / С. В. Мямлін, Д. М. Козаченко, Н. Я. Гаркаві // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. т-ту ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 23. — С. 108—110. УДК 656.212
UK: Описано основні чинники, які впливають на показники безпеки руху вантажних вагонів на сортувальних гірках. Розглянуто взаємодію колеса вантажного вагона та гальмівного уповільнювача. Виконано нормативні розрахунки показників стійкості колеса та визначено небезпечні режими руху вагонів на гірках.
RU: Описаны основные факторы, влияющие на показатели безопасности движения на сортировочных горках. Рассмотрено взаимодействие колеса грузового вагона и тормозного замедлителя. Выполнены нормативные расчеты показателей устойчивости колеса и определены опасные режимы движения вагонов на горках.
EN: The basic factors, which affect on safety indices of wagon’s motion on sorting humps, and the interaction between freight wagon wheel and brake retarder are described. The normative indices of wheel stability and the dangerous modes of wagon’s motion on humps are determined.
 
Date 2014-10-22T09:09:39Z
2014-10-22T09:09:39Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2812
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ