Запис Детальніше

Изучение остаточной токсичности почв при аварийных разливах бензиновых фракций путем биотестирования

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Изучение остаточной токсичности почв при аварийных разливах бензиновых фракций путем биотестирования
Вивчення залишкової токсичності ґрунтів при аварійних розливах бензинових фракцій шляхом біотестування
 
Creator Зеленько, Юлия Владимировна
Зеленько, Юлія Володимирівна
Zelenko, Yuliya V.
 
Subject процесс фиторемедиации
почва
процес фіторемедіації
ґрунт
нафтопродукт
КХ
phytoremediation process
soil
petrol
 
Description Зеленько, Ю. В. Изучение остаточной токсичности почв при аварийных разливах бензиновых фракций путем биотестирования / Ю. В. Зеленько // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Д., 2008. - Вип. 23. - С. 133-137. УДК [628.52]:502/504
RU: С целью дальнейших рекомендаций по применению процесса фиторемедиации для доочистки грунтов от легких фракций нефтепродуктов изучена остаточная фитотоксичность почв, загрязненных бензиновыми фракциями.
UK: З метою подальших рекомендацій по використанню процесу фіторемедіації для доочищення ґрунтів від летких фракцій нафтопродуктів вивчено залишкову фітотоксичність ґрунтів, забруднених бензиновими фракціями.
EN: To develop further recommendations on the use of phytoremediation process for final cleaning of soils from light fractions of petroleum products the residual phytotoxicity of soils contaminated with petrol fractions has been studied.
 
Date 2014-10-23T06:53:21Z
2014-10-23T06:53:21Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2820
 
Language ru_RU
 
Publisher ДНУЗТ