Запис Детальніше

Вплив допусків на комутацію тягових двигунів при перехідних процесах

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив допусків на комутацію тягових двигунів при перехідних процесах
Влияние допусков на коммутацию тяговых двигателей при переходных процессах
 
Creator Дубинець, Леонід Вікторович
Шаповалов, Андрій В’ячеславович
Дубинец, Леонид Викторович
Шаповалов, Андрей Вячеславович
Dubinets, Leonid V.
Shapovalov, Andriy V.
 
Subject КАЕ
залежність
реалізація
схема
візок
зависимость
реализация
тележка
dependence
realization
circuit
trolley
 
Description Дубинець, Л. В. Вплив допусків на комутацію тягових двигунів при перехідних процесах / Л. В. Дубинець, А. В. Шаповалов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Д., 2008. - Вип. 22. - С. 63-68. УДК 62-83
UK: У статті показано залежність ступеня іскріння тягового двигуна від практичної реалізації допусків на геометричні параметри магнітного кола додаткових полюсів при перехідних режимах під час відриву струмоприймача від контактної мережі та подальшого відновлення живлення.
RU: В статье показана зависимость степени искрения тягового двигателя от практической реализации допусков на геометрические параметры магнитной цепи дополнительных полюсов при переходных режимах во время отрыва токоприемника от контактной сети и дальнейшего восстановления питания.
EN: Dependence of the traction engine sparking degree on practical realization of tolerances on geometric parameters of the magnetic circuit of additional poles under transition modes during the trolley take-off from contact mains
and further recovering the feeding is shown in the article.
 
Date 2014-10-23T07:30:24Z
2014-10-23T07:30:24Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2821
 
Language uk_ua
 
Publisher ДНУЗТ