Запис Детальніше

Проблеми забезпечення якості об’єктів залізничного транспорту

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблеми забезпечення якості об’єктів залізничного транспорту
Проблемы обеспечения качеством объектов железнодорожного транспорта
 
Creator Пшінько, Олександр Миколайович
Нетеса, Микола Іванович
Краснюк, Андрій Віталійович
Пшинько, Александр Николаевич
Нетеса, Николай Иванович
Краснюк, Андрей Витальевич
Pshinko, Oleksandr M.
Pshynko, Aleksandr N.
Netesa, Nikolai I.
Krasnyuk, Andrew V.
Krasnuk, Andrey V.
 
Subject якість
будівництво
залізничний транспорт
КББМ
КБВ
качество
строительство
железнодорожный транспорт
the quality
construction
railway transport
 
Description Пшінько, О. М. Проблеми забеспечення якості об'єктів залізничного транспорту / О. М. Пшінько, М. І. Нетеса, А. В. Краснюк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Д., 2008. - Вип. 23. - С. 157-160. УДК 69.725.31/33
UK: Розглянуті проблеми забезпечення якості будівництва об’єктів залізничного транспорту, організації робіт по їх введенню в експлуатацію.
RU: Изложены проблемы обеспечения качества строительства объектов железнодорожного транспорта, организации работ по их вводу в эксплуатацию.
EN: The issues of providing the quality of construction of railway transport objects, organization of works on putting them into operation are presented.
 
Date 2014-10-23T11:05:35Z
2014-10-23T11:05:35Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2830
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ