Запис Детальніше

Порівняльний аналіз методів оцінки ефективності інвестиційних проектів на транспорті

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Порівняльний аналіз методів оцінки ефективності інвестиційних проектів на транспорті
Сравнительный анализ методов оценки эффективности инвестиционных проектов на транспорте
 
Creator Вишнякова, Ірина Миколаівна
Вишнякова, Ирина Николаевна
Vyshniakova, Iryna M.
 
Subject інвестиції
залізниця
ККІТ
инвестиции
железная дорога
investments
railway
 
Description Вишнякова, І. М. Порівняльний аналіз методів оцінки ефективності інвестиційних проектів на транспорті / І. М. Вишнякова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Д., 2008. - Вип. 23. - С. 187-192. УДК 656.2.003
UK: В роботі розглянуто методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Запропоновано критерій вибору оптимального проекту. Розглянуто задачі розподілу інвестицій між залізницями.
RU: В работе рассмотрены методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Предложен критерий выбора оптимального проекта. Рассмотрены задачи распределения инвестиций между железными дорогами.
EN: The methods of estimation of efficiency of investment projects are considered in the paper. The criterion of choice of optimum project is offered. The tasks of distribution of investments between railways are considered.
 
Date 2014-10-24T07:49:22Z
2014-10-24T07:49:22Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2838
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ