Запис Детальніше

Математическое моделирование термического поражения людей при авариях

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Математическое моделирование термического поражения людей при авариях
Математичне моделювання термічного ураження людей при аваріях
 
Creator Машихина, Полина Борисовна
Машихіна, Поліна Борисівна
Mashihina, Polina B.
Mashyhina, Polina B.
 
Subject огонь
интеграция
уравнение
энергия
вогонь
інтеграція
рівняння
енергія
КГВ
fire
integration
equation
energy
 
Description Машихина, П. Б. Математическое моделирование термического поражения людей при авариях / П. Б. Машихина // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 22. — С. 88—90. УДК 519.6
RU: Предложен метод расчета теплового загрязнения воздушной среды при горении огненного шара. Метод основан на численном интегрировании трехмерного уравнения энергии. Поле скорости воздушного потока
рассчитывается путем численно интегрирования трехмерного уравнения потенциального течения. Приводятся результаты численного эксперимента.
UK: Запропоновано метод розрахунку теплового забруднення повітря вентиляції після горіння вогненної кулі. Метод базується на чисельному інтегруванні тривимірного рівняння енергії. Поле швидкості повітря розраховується на базі чисельного інтегрування тривимірного рівняння потенційного руху. Наводяться результати чисельного експерименту.
EN: The method to calculate the thermopollution when the fire ball was burning was developed. The method is based on numerical integration of 3D equation of energy. Velocity field is calculated using 3D model of potential flow.The results of numerical experiment are presented.
 
Date 2014-10-28T11:32:37Z
2014-10-28T11:32:37Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2847
 
Language ru_RU
 
Publisher ДНУЗТ