Запис Детальніше

Збереження села – пріоритет аграрної політики

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Збереження села – пріоритет аграрної політики
Сохранение села - приоритет аграрной политики
Save the Village is Priority of Agricultural Policy
 
Creator Кривчик, Геннадій Георгійович
Кривчик, Геннадий Георгиевич
Kryvchyk, Hennadii H.
Krivchik, Gennadiy G.
 
Subject колгоспно-радянська система
бюрократія
благоустрій
соціальна сфера
реформи
КУ
колхозно-совхозная система
бюрократия
благоустройство
социальная сфера
реформы
village
peasantry
communist party nomenclature
essential differences
 
Description Кривчик, Г. Г.
Збереження села – пріоритет аграрної політики / Г. Г. Кривчик // Рідне село в історичній долі України : Зб. наук. праць / Редкол.: Кобець А. С. – Вид-во Придніпров’я. – Д., 2013. — Вип. 5. — С. 46—50.
UK: У статті робиться порівняння аграрної політики в колишньому СРСР і незалежній Україні в контексті ліквідації суттєвих відмінностей між містом і селом.
RU: В статье делается сравнение аграрной политики в СССР и независимой Украины в контексте ликвидации существенных различий между городом и селом.
EN: In the article depicts the problems of the social reasons of agrarian crisis in Ukrainian agricultural economy.
 
Date 2014-10-28T12:07:56Z
2014-10-28T12:07:56Z
2013
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2850
 
Language uk_UA
 
Publisher Вид-во Придніпров’я