Запис Детальніше

Визначення якості комутації тягових двигунів

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Визначення якості комутації тягових двигунів
Определение качества коммутации тяговых двигателей
 
Creator Безрученко, Валеріан Миколайович
Шаповалов, Андрій В’ячеславович
Безрученко, Валериан Николаевич
Шаповалов, Андрей Вячеславович
Bezruchenko, Valerian M.
Shapovalov, Andriy V.
 
Subject повітряний зазор
додатковий полюс
геометричний параметр
магнітне коло
КАЕ
воздушный зазор
дополнительный полюс
геометрический параметр
магнитная цепь
air clearance
additional pole
geometric parameter
magnetic chain
 
Description Безрученко, В. М. Визначення якості комутації тягових двигунів / В. М. Безрученко, А. В. Шаповалов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 19. — С. 47—49.
UK: У статті показано вплив зміни повітряних зазорів під додатковими полюсами на положення середньої лінії зони безіскрової роботи. Запропоновано спосіб прогнозування положення середньої лінії зони безіскрової роботи залежно від відхилень геометричних параметрів магнітного кола додаткових полюсів.
RU: В статье показано влияние изменения воздушных зазоров под дополнительными полюсами на положение средней линии зоны безыскровой работы. Предложен способ прогнозирования положения средней линии зоны безыскровой работы в зависимости от отклонений геометрических параметров магнитной цепи добавочных полюсов.
EN: Influence of the change air clearance under additional pole on position of the centerline of the area of without sparks work are shown in article. The way of the forecasting of the position to centerline of the zone безіскрової work depending on deflections geometric parameter magnetic chain additional pole are offered.
 
Date 2014-11-03T12:04:59Z
2014-11-03T12:04:59Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2868
 
Language uk_UK
 
Publisher ДНУЗТ