Запис Детальніше

Основні аспекти реформування залізниць України

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Основні аспекти реформування залізниць України
Основные аспекты реформирования железных дорог Украины
Highlights of Ukraine Railway Reform
 
Creator Тесленко, Тетяна Вікторівна
Тесленко, Татьяна Викторовна
Teslenko, Tetyana V.
 
Subject структурна реформа
корпоратизація
реструктуризація
реорганізація
інфраструктура
вертикально інтегрована виробничо-технологічна система
корпоративні права
вантажні компанії-оператори
КЕМ
структурная реформа
корпоратизация
реструктуризация
реорганизация
инфраструктура
корпоративные права
грузовые компании-операторы
вертикально интегрированная производственно- технологическая система
structural reform
corporatization
restructuring
reorganization
infrastructure
apeak computer-integrated production-technological system
corporate rights
freight companies-operators
 
Description Тесленко Т. В.
Основні аспекти реформування залізниць України / Т. В. Тесленко // Серія «Економіка і управління»: Зб. наук. праць. – Київ: ДЕТУТ, 2014. - Вип. 27. - С. 173-177.
UK: Проаналізовані програмні документи щодо структурної реформи залізниць України, подані до впровадження протягом 2006 – 2012 років, етапність, терміни проведення кожного етапу, заходи, передбачені кожним етапом.
RU: Проанализированы программные документы, представленные для внедрения на протяжении 2006 – 2012 гг., предусматривающие проведение структурной
реформы железных дорог Украины, этапность, сроки проведения каждого этапа, мероприятия, включенные в каждый этап.
EN: Position papers, presented for introduction during 2006-2012, are analysed, foreseeing
the leadthrough of structural reform of railways of Ukraine, stage, terms of leadthrough of every stage, measures, plugged in every stage.
 
Date 2014-11-03T12:09:20Z
2014-11-03T12:09:20Z
2014
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2869
 
Language uk_UA
 
Publisher Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ