Запис Детальніше

Многообразие форм проявления перемены труда – фактор становления нового качества мобильности социально-экономических отношений современности

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Многообразие форм проявления перемены труда – фактор становления нового качества мобильности социально-экономических отношений современности
Різноманіття форм прояву зміни праці - чинник становлення нової якості мобільності соціально-економічних відносин сучасності
A Forms Variety of Changes of the Labor is a Formations Factor of a New Mobilitys Quality of Modern Socio-Economic Relations
 
Creator Покотилов, Анатолий Антонович
Радионова, Наталья Викторовна
Покотілов, Анатолій Антонович
Радіонова, Наталія Вікторівна
Pokotilov, Anatolii A.
Radionova, Natalia V.
 
Subject экономические закономерности
современные рыночные отношения
формы перемены труда
новое качество мобильности
економiчнi закономiрностi
сучаснi ринковi вiдносини
форми зміни праці
нова якicть мобiльностi
КЕМ
economic laws
modern market relations
forms of labor changes
new quality mobility
 
Description Покотілов, А. А.
Многообразие форм проявления перемены
труда–фактор становления нового качества мобильности социально-экономических отношений современности: [Препринт] / А. А. Покотілов, Н. В. Радіонова // Управління розвитком підприємництва в інтеграційних умовах: колективна монографія. — Дніпропетровськ, 2014 — С. 116—125.
RU: Исследованы объективные механизмы многогранности форм перемены труда как важнейшего фактора становления нового качества мобильности социально-экономических отношений в условиях формирования современной рыночной экономики.
UK: Дослiдженi об'єктивні механiзми багатогранностi форм змiни працi як важливого фактору становлення нової якостi мобiльностi соцiально-экономiчних вiдносин в умовах сучасної ринкової економiки.
EN: Investigated objective mechanisms multifaceted forms of variation of labor as major factor of establishing a new quality mobility of socio-economic relations in the conditions of modern market economy.
 
Date 2014-11-04T08:31:57Z
2014-11-04T08:31:57Z
2014
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2873
 
Language ru_RU