Запис Детальніше

Обґрунтування вибору потужності тягового перетворювача багатосистемних електровозів

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Обґрунтування вибору потужності тягового перетворювача багатосистемних електровозів
Обоснование выбора мощности тягового преобразователя мультисистемных электровозов
 
Creator Муха, Андрій Миколайович
Муха, Андрей Николаевич
Mukha, Andriy M.
Muha, Andriy M.
 
Subject тяговий двигун
тяговий статичний перетворювач
модуль тягового перетворювача
КАЕ
тяговый двигатель
тяговый статический преобразователь
модуль тягового преобразователя
traction engine
traction steady-state converter
module traction converter
 
Description Муха, А. М. Обґрунтування вибору потужності тягового перетворювача багатосистемних електровозів / А. М. Муха // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 19. — С. 61—66.
UK: У статті проведений аналіз впливу виду тягового двигуна на потужність тягового статичного перетворювача. Введено поняття модуль тягового перетворювача й отримані основні кількісні співвідношення для тягових перетворювачів з різним числом модулів.
RU: В статье проведен анализ влияния вида тягового двигателя на мощность тягового статического преобразователя. Введено понятие модуль тягового преобразователя и получены основные количественные соотношения для тяговых преобразователей с различным числом модулей.
EN: Analysis of the influence of the type of the traction engine is organized In article on power of the traction steady-state converter. The Incorporated notion module traction converter and are received main quantitative correlations for traction converters with different number of the modules.
 
Date 2014-11-04T09:06:30Z
2014-11-04T09:06:30Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2875
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ