Запис Детальніше

Розширені можливості проектування перебудови плану під високі швидкості поїздів у програмі rwplan 1.3.4

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розширені можливості проектування перебудови плану під високі швидкості поїздів у програмі rwplan 1.3.4
Расширенные возможности проектирования перестройки плана под высокие скорости поездов в программе rwplan 1.3.4
 
Creator Корженевич, Іван Петрович
Корженевич, Иван Петрович
Korzhenevych, Ivan P.
 
Subject підвищення швидкості
поїзд
КПБД
повышение скорости
поезд
increase of speed
train
 
Description Корженевич, І. П. Розширені можливості проектування перебудови плану під високі швидкості поїздів у програмі RWPLAN 1.3.4 / І. П. Корженевич // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 19. — С. 67—77.
UK: Розглядається можливість підвищення швидкості поїздів за рахунок перебудови плану в межах існуючого земляного полотна.
RU: Рассматривается возможность повышения скорости поездов за счет переустройства плана в границах существующего земляного полотна.
EN: The opportunity of increase of speed of trains is considered due to a reorganization of the plan in borders of an existing earthbed.
 
Date 2014-11-04T12:09:49Z
2014-11-04T12:09:49Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2878
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ