Запис Детальніше

Оцінка впливу кількості груп у составі та перерви у накопичювальному процесі на величину параметра накопичення

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оцінка впливу кількості груп у составі та перерви у накопичювальному процесі на величину параметра накопичення
Оценка влияния количества групп в составе и перерыва в накопленном процессе на величину параметра накопления
 
Creator Окороков, Андрій Михайлович
Окороков, Андрей Михайлович
Okorokov, Andriy M.
 
Subject вагон
мульти-группа
поезд
wagon
multi-group
train
мульти-група
поїзд
КУЕР
 
Description Окороков, А. М.Оцінка впливу кількості груп у составі та перерви у накопичувальному процесі на величину параметра накопичення / А. М. Окороков // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 22. — С. 150—153. УДК 656.212.5:681.3.
UK: Розглядається вплив кількості груп вагонів у составі багатогрупного поїзда та перерв у накопиченні составу на коливання величини параметра накопичення составу.
RU: Рассматривается влияние количества групп вагонов в составе многогруппного поезда и перерывов в накоплении составов на колебания величины параметра накопления состава.
EN: The influence of quantity of wagon groups in a set of multi-group train and breaks in accumulation of train sets on fluctuations of the value of parameter of train set accumulation is considered.
 
Date 2014-11-05T08:46:08Z
2014-11-05T08:46:08Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2882
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ