Запис Детальніше

Економічна ефективність від усунення обмежень швидкості руху поїздів, що зумовлені простроченням ремонтів

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Економічна ефективність від усунення обмежень швидкості руху поїздів, що зумовлені простроченням ремонтів
Экономическая эффективность от устранения ограничений скорости движения поездов, обусловленная просрочкой ремонтов
 
Creator Курган, Микола Борисович
Маркова, Оксана Сергіївна
Курган, Николай Борисович
Kurgan, Nikolay B.
Kurhan, Mykola B.
 
Subject yсунення
обмеження швидкості
рух поїзду
КПБД
устранение
ограничение скорости
движение поездов
elimination
speed limitations
train movement
 
Description Курган, М. Б. Економічна ефективність від усунення обмежень швидкості руху поїздів, що зумовлені простроченням ремонтів / М. Б. Курган, О. С. Маркова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 19. — С. 84—87.
UK: Наведено методику і результати досліджень ефективності усунення обмежень швидкості руху поїздів.
RU: Изложены методика и результаты исследований эффективности устранения ограничений скорости движения поездов.
EN: The technique and results of researches of efficiency of elimination of speed limitations of train movements are explained.
 
Date 2014-11-06T12:21:54Z
2014-11-06T12:21:54Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2893
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ