Запис Детальніше

Інформаційне забезпечення організації вагонопотоків в умовах функціонування АСК ВП УЗ

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інформаційне забезпечення організації вагонопотоків в умовах функціонування АСК ВП УЗ
Информационное обеспечение организации вагонопотоков в условиях функционирования АСУ ГП УЗ
 
Creator Папахов, Олександр Юрійович
Окороков, Андрій Михайлович
Логвінов, Олег Миколайович
Папахов, Александр Юрьевич
Окороков, Андрей Михайлович
Логвинов, Олег Николаевич
Papahov, Alexander Yu.
Okorokov, Andriy M.
Lohvinov, Oleh M.
 
Subject КУЕР
техніка
поїзд
техника
поезд
схема
technique
train
diagram
 
Description Папахов, О. Ю. Інформаційне забезпечення організації вагонопотоків в умовах функціонування АСК ВП УЗ / О. Ю. Папахов, А. М. Окороков, О. М. Логвінов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 22. — С. 154—157. УДК 656.212.5:681.3
UK: Розглядаються можливі варіанти зміни методики розрахунку плану формування поїздів при переході на твердий графік їх руху за умови забезпечення достовірною інформацією про стан системи та регулювання навантажувальних засобів.
RU: Рассматриваются возможные варианты изменения порядка и методики расчета плана формирования
поездов при переходе на твердый график их движения при условии обеспечения достоверной информацией о состоянии системы и регулирования погрузочных средств.
EN: The possible variants of change of order and technique of calculation of the plan of trains formation are considered with transition to the firm diagram of their traffic under condition of providing with the authentic information
about the system state and the regulation of loading means.
 
Date 2014-11-06T08:10:50Z
2014-11-06T08:10:50Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2890
 
Language uk_ua
 
Publisher ДНУЗТ