Запис Детальніше

Аналіз структурних змін в металі залізничних коліс при їх експлуатації

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз структурних змін в металі залізничних коліс при їх експлуатації
Анализ структурных изменений в металле железнодорожных колес при их эксплуатации
 
Creator Вакуленко, Ігор Олексійович
Грищенко, Микола Анатолійович
Вакуленко, Игорь Алексеевич
Грищенко, Николай Анатольевич
Vakulenko, Ihor O.
Gryshchenko, Mykola A.
 
Subject КТМ
залізна дорога
деформація
циклічний
железная дорога
деформация
циклический
railroad
deformation
cyclic
 
Description Вакуленко, І. О. Аналіз структурних змін в металі залізничних коліс при їх експлуатації / І. О. Вакуленко, М. А. Грищенко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 22. — С. 168—171. УДК 669.4.027.4:669.14.018.294
UK: Виникнення руйнування залізничного колеса обумовлено формуванням високих локальних напружень від неоднорідної пружно-пластичної деформації за рахунок циклічної зміни температур під час гальмування.
RU: Возникновение разрушения железнодорожного колеса обусловлено формированием высоких локальных напряжений от неоднородной упруго-пластической деформации при циклической смене температур при
торможении.
EN: Occurrence of destruction of a railroad wheel is caused by formation of the high local stresses produced by the inhomogeneous elastic-plastic deformation due to the cyclic temperature change during and after braking using brake shoes.
 
Date 2014-11-06T08:27:19Z
2014-11-06T08:27:19Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2891
 
Language uk_ua
 
Publisher ДНУЗТ