Запис Детальніше

Планування ефективного розширення виробництва

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Планування ефективного розширення виробництва
Планирование эффективного расширения производства
Planning of Effective Production Expansion
 
Creator Михайлова, Тетяна Федорівна
Кондрус, Л. Л.
Михайлова, Татьяна Федоровна
Mykhaylova, Tetyana F.
Mihailova, Tatyana F.
 
Subject планування розширення виробництва
виробничі функції
внутрішні резерви підприємства
прибуток
КПМ
планирования расширения производства
производственные функции
внутренние резервы предприятия
прибыль
planning of production expansion
production functions
inner reserves of an enterprise
profit
 
Description Михайлова Т. Ф.
Планування ефективного розширення виробництва: [Препринт] / Т. Ф. Михайлова, Л. А. Кондрус // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ, 2013. – №6. - С. 28-34.
UK: У статті досліджується процес ефективного розширення виробництва підприємства за допомогою методів економетричного моделювання та динамічного програмування. Модель може застосовуватись для прогнозування та планування діяльності підприємства.
RU: В статье исследуется процесс эффективного расширения производства предприятия с помощью методов эконометрического моделирования и динамического программирования. Модель может применяться для прогнозирования и планирования деятельности предприятия.
EN: This article investigates the mathematical economic model of effective production expansion of an enterprise with the help of econometric modelling and dynamic programming, which can be used for forecasting and planning business activities.
 
Date 2014-11-06T12:46:52Z
2014-11-06T12:46:52Z
2013
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2894
 
Language uk_UA
 
Publisher Дніпропетровський державний аграрно-економичний університет