Запис Детальніше

Аналіз беззбитковості виробництва підприємств залізничного транспорту

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз беззбитковості виробництва підприємств залізничного транспорту
Анализ безубыточности производства предприятий железнодорожного транспорта
 
Creator Полішко, Тетяна Валеріївна
Полишко, Татьяна Валерьевна
Polishko, Tatiana V.
 
Subject аналіз беззбитковості
метод маржинального доходу
оперативне управління
КЕМ
анализ безубыточности
метод маржинального дохода
оперативное управление
the break-even analysis
the method of marginal income
operative management
 
Description Полішко, Т. В.
Аналіз беззбитковості виробництва підприємств залізничного транспорту / Т. В. Полішко // Вісник Дніпропетровського нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2005. — Вип. 9. — С. 222—225.
UK: Аналіз беззбитковості побудований на підставі розподілу витрат на змінні та постійні. Найбільш сприйнятливим для цього є метод маржинального доходу. Пропонується використовувати маржинальний підхід
обліку витрат для оперативного управління, ціноутворення, моделювання ситуацій зі спецзамовленнями.
RU: Анализ безубыточности построен на основе распределения расходов на переменные и постоянные. Наиболее приемлемым для этого является метод маржинального дохода. Предлагается использовать маржинальный подход учета затрат для оперативного управления, ценообразования, моделирования ситуаций со спецзаказами.
EN: The break-even analysis is built on the basis of splitting the costs into variables and permanent. For this purpose the method of marginal income is seen the most acceptable. It is suggested to use marginal approach of costs
account for operative management, pricing and simulation of situations with special orders.
 
Date 2014-11-07T07:24:31Z
2014-11-07T07:24:31Z
2005
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2899
http://stp.diit.edu.ua/article/view/20018/17697
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ