Запис Детальніше

Вплив глобалізаційних процесів на сучасну банківську систему України

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив глобалізаційних процесів на сучасну банківську систему України
Влияние глобализационных процессов на современную банковскую систему Украины
 
Creator Бобиль, Володимир Володимирович
Бобыль, Владимир Владимирович
Bobyl, Vladimir V.
 
Subject КОА
вплив
іноземний капітал
глобалізація
банківська система
влияние
иностранный капитал
глобализация
банковская система
influence
foreign capital
globalization
bank system
 
Description Бобиль, В. В. Вплив глобалізаційних процесів на сучасну банківську систему України / В. В. Бобиль // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 22. — С. 186—190. УДК 316.344.23
UK: У статті розглядається проблема впливу іноземного капіталу на фінансовий ринок України, досліджуються позитивні та негативні сторони глобалізаційних процесів. Пропонуються основні напрямки реформування вітчизняної банківської системи в довгостроковому та середньостроковому періодах.
RU: В статье поднимается проблема влияния иностранного капитала на финансовый рынок Украины, исследуются позитивные и негативные стороны глобализационных процессов. Предлагаются основные направления реформирования отечественной банковской системы в долгосрочном и среднесрочном периодах.
EN: In the article a problem of influence of the foreign capital on the financial market of Ukraine is considered; the positive and negative factors of the globalization processes are investigated. The basic directions of reforming of the
domestic bank system in the long-term and intermediate term periods are offered.
 
Date 2014-11-07T07:25:46Z
2014-11-07T07:25:46Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2900
 
Language uk_ua
 
Publisher ДНУЗТ