Запис Детальніше

Сталий розвиток транспорту і пасажирські перевезення у дальньому сполученні

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сталий розвиток транспорту і пасажирські перевезення у дальньому сполученні
Устойчивое развитие транспорта и пассажирские перевозки в дальнем сообщении
 
Creator Пшінько, Олександр Миколайович
Бараш, Юрій Савелійович
Верхоглядова, Наталя Ігорівна
Корженевич, Іван Петрович
Логвиненко, Алла Володимирівна
Пшинько, Александр Николаевич
Бараш, Юрий Савельевич
Верхоглядова, Наталия Игоревна
Корженевич, Иван Петрович
Логвиненко, Алла Владимировна
Лобойко, Леонид Михайлович
Pshinko, Oleksandr M.
Pshynko, Aleksandr N.
Barash, Yuriy S.
Verkhohliadova, Natalia I.
Korzhenevych, Ivan P.
Lohvynenko, Alla V.
Loboiko, Leonid M.
Лобойко, Леонід Михайлович
 
Subject КББМ
КОА
КПБД
стратегічний
стійкий
розвиток
стратегический
устойчивый
развитие
strategic
sustainable
development
 
Description Сталий розвиток транспорту і пасажирські перевезення у дальньому сполученні / О. М. Пшінько [и др.] // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 22. — С. 254—257. УДК 656.224.073.46(063)
UK: Розглядається модель основних факторів, які слід враховувати для стратегічного планування пасажирських перевезень у дальньому сполученні з позицій сталого розвитку.
RU: Рассматривается модель основных факторов, которые следует учитывать для стратегического планирования пассажирских перевозок в дальнем сообщении с позиций устойчивого развития.
EN: The model of basic factors, which should be taken into account for the strategic planning of far-distant passenger transportation, is considered from the positions of sustainable development.
Укрзалізниця
 
Date 2014-11-12T07:14:52Z
2014-11-12T07:14:52Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2911
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ