Запис Детальніше

Моделювання руху повітря в циліндрі поршневого двигуна

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Моделювання руху повітря в циліндрі поршневого двигуна
Моделирование движения воздуха в цилиндре поршневого двигателя
 
Creator Потапчук, Ірина Юріївна
Потапчук, Ирина Юрьевна
Potapchuk, Iryna Y.
Коваль, В.П.
 
Subject рух
енергія
температура
тиск
КТЕП
движение
энергия
давление
motion
energy
temperature
pressure
 
Description Потапчук, І. Ю.
Моделювання руху повітря в циліндрі поршневого двигуна / І. Ю. Потапчук, В. П. Коваль // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 20. — С. 31—35.
UK: В даній роботі представлені чисельні рішення рівнянь кількості руху, нерозривності, стану та енергії. Визначений розподіл швидкостей, температури, тиску і густини повітря в камері згоряння при стисненні повітря. Результати можуть бути використані для проектування камери згоряння та форсунок.
RU: В данной работе представлены численные решения уравнений количества движения, неразрывности, состояния и энергии. Определено распределение скоростей, температуры, давления и плотности в камере сгорания при сжатии воздуха. Результаты могут быть использованы для проектирования камеры сгорания и форсунок.
EN: The numerical solutions of the working equations of motion amount, continuity, state and energy are represented in this work. The speed, temperature, pressure, and density distributions in a combustion chamber at the air compression
have been determined. The results can be used for design of a combustion chamber and injectors.
 
Date 2014-11-13T08:59:45Z
2014-11-13T08:59:45Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2926
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ