Запис Детальніше

До питання використання тягових двигунів постійного струму на багатосистемному електрорухомому складі залізниць

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title До питання використання тягових двигунів постійного струму на багатосистемному електрорухомому складі залізниць
К вопросу использования тяговых двигателей постоянного тока на мультисистемном электроподвижном составе железных дорог
 
Creator Дубинець, Леонід Вікторович
Маренич, Оксана Леонідівна
Муха, Андрій Миколайович
Дубинец, Леонид Викторович
Маренич, Оксана Леонидовна
Муха, Андрей Николаевич
Dubinets, Leonid V.
Marenych, Oksana L.
Mukha, Andriy M.
Muha, Andriy M.
 
Subject тяговий двигун
постійний струм
залізниця
КАЕ
КТОЕ
тяговый двигатель
постоянный ток
железная дорога
traction engine
rolling stock
railway
 
Description Дубинець, Л. В. До питання використання тягових двигунів постійного струму на багатосистемному електрорухомому складі залізниць / Л. В. Дубинець, О. Л. Маренич, А. М. Муха // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 20. — С. 49—53.
UK: У статті порушені питання доцільності використання тягових двигунів постійного струму на багатосистемному електрорухомому складі залізниць.
RU: В статье затронуты вопросы целесообразности использования тяговых двигателей постоянного тока на многосистемном электроподвижном составе железных дорог.
EN: Issues of expediency of using the DC traction engines on multi-system electric railway rolling stock are considered in the paper.
 
Date 2014-11-13T09:26:10Z
2014-11-13T09:26:10Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2927
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ