Запис Детальніше

Визначення необхідної кількості вимірів для вдосконаленого віброакустичного методу діагностики залізобетонних опор контактної мережі

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Визначення необхідної кількості вимірів для вдосконаленого віброакустичного методу діагностики залізобетонних опор контактної мережі
Определение необходимого количества измерений для усовершенствованного виброакустического метода диагностики железобетонных опор контактной сети
 
Creator Кузнецов, Валерій Геннадійович
Полях, Олександр Миколайович
Кузнецов, Валерий Геннадиевич
Полях, Александр Николаевич
Kuznetsov, Valeriy G.
Kuzniecov, Walery G.
Poliakh, Olexandr M.
Kuznetsov, Valerii H.
 
Subject опорa
контактнa мережa
КЕПЗ
контактная сеть
a support
the contact electric mains
 
Description Кузнецов, В. Г. Визначення необхідної кількості вимірів для вдосконалення віброакустичного методу діагоностики залізобетонних опор контактної мережі / В. Г. Кузнецов, О. М. Полях // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 20. — С. 58—62.
UK: Досліджено необхідна кількості нанесення ударів по опорі вдосконаленим віброакустичним методом для прийняття рішення «справна» або «несправна» опора контактної мережі.
RU: Исследовано необходимое количество нанесения ударов по опоре усовершенствованным виброакустическим методом для принятия решения «исправна» или «неисправна» опора контактной сети
EN: The necessary quantity of making shocks on a support by the improved vibroacoustic method of detecting defective supports of the contact electric mains has been investigated.
 
Date 2014-11-14T11:20:03Z
2014-11-14T11:20:03Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2932
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ