Запис Детальніше

Зниження експлуатаційних витрат при відміні попереджень з обмеження швидкості руху поїздів

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Зниження експлуатаційних витрат при відміні попереджень з обмеження швидкості руху поїздів
Снижение эксплуатационных расходов при отмене предупреждений по ограничению скорости движения поездов
 
Creator Чернишова, Оксана Сергіївна
Чернышова, Оксана Сергеевна
Chernyshova, Oksana S.
 
Subject швидкість
поїзд
скорость
поезд
speed
train
 
Description Чернишова, О. С.
Зниження експлуатаційних витрат при відміні попереджень з обмеження швидкості руху поїздів / О. С. Чернишова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 20. — С. 78—81.
UK: Наведено результати досліджень ефективності усунення обмежень швидкості руху поїздів.
RU: Изложены результаты исследований эффективности устранения ограничений скорости движения поездов.
EN: The results of research of efficiency of elimination of train speed limitations are presented.
 
Date 2014-11-17T08:30:34Z
2014-11-17T08:30:34Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2935
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ