Запис Детальніше

Оцінка варіантів подовження терміну служби пасажирських вагонів

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оцінка варіантів подовження терміну служби пасажирських вагонів
Оценка вариантов продления срока службы пассажирских вагонов
 
Creator Лобойко, Леонід Михайлович
Бараш, Юрій Савелійович
Карась, Олена Олександрівна
Лобойко, Леонид Михайлович
Бараш, Юрий Савельевич
Карась, Елена Александровна
Loboiko, Leonid M.
Barash, Yuriy S.
Karas, Olena O.
 
Subject вагони пасажирські
термін служби
КЕМ
вагоны пассажирские
срок службы
passenger coaches
service life
 
Description Лобойко, Л. М.
Оцінка варіантів подовження терміну служби пасажирських вагонів / Л. М. Лобойко, Ю. С. Бараш, О. О. Карась // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 20. — С. 240—245.
УДК 629.45
UK:В даній роботі зроблена економічна оцінка 9 варіантів подовження терміну служби пасажирських вагонів після закінчення нормативного строку. Порівняння конкурентних варіантів виконувалася за допомогою методу оцінки інвестиційних проектів.
RU: В настоящей работе выполнена экономическая оценка 9 вариантов продления срока службы пассажирских вагонов после окончания нормативного срока. Сравнение конкурентных вариантов выполнялось с помощью метода оценки инвестиционных проектов.
EN: The economic estimate of 9 variants of prolongation of passenger coaches’ service life after completion of normative period is performed in the paper. Comparison of the alternative variants was executed with the help of a method of estimate of investment projects.
Укрзалізниця
 
Date 2014-11-18T07:06:06Z
2014-11-18T07:06:06Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2942
http://stp.diit.edu.ua/article/view/17412/15114
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ