Запис Детальніше

Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати енергоресурсів

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати енергоресурсів
Влияние повышения скорости движения поездов на расходы энергоресурсов
 
Creator Корженевич, Іван Петрович
Курган, Микола Борисович
Бараш, Юрій Савелійович
Курган, Дмитро Миколайович
Корженевич, Иван Петрович
Курган, Николай Борисович
Бараш, Юрий Савельевич
Korzhenevych, Ivan P.
Kurgan, Nikolay B.
Kurhan, Mykola B.
Barash, Yuriy S.
Kurhan, Dmytro M.
Kurgan, Dmitriy N.
Курган, Дмитрий Николаевич
 
Subject залізничний транспорт
швидкісний рух
витрати енергоресурсів
КПБД
КЕМ
КККГ
железнодорожный транспорт
высокоскоростное движение
расход энергоресурсов
railway transport
high-speed motion
consumption of power resources
 
Description Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати енергоресурсів / І. П. Корженевич, М. Б. Курган, Ю. С. Бараш, Д. М. Курган // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 20. — С. 233—239. УДК 656.2.022.846
UK: Розглядається вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати енергоресурсів.
RU: Рассматривается влияние повышения скорости движения поездов на расход энергоресурсов.
EN: Influence of the increase of train speed on the consumption of power resources is under consideration.
 
Date 2014-11-18T07:47:04Z
2014-11-18T07:47:04Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2943
http://stp.diit.edu.ua/article/view/17411/15113
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ