Запис Детальніше

Погрешность приближенного решения первой краевой задачи с аппроксимацией второй производной линейным сплайном

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Погрешность приближенного решения первой краевой задачи с аппроксимацией второй производной линейным сплайном
Похибка наближеного рішення першої крайової задачі з аппроксимацией другої похідної лінійним сплайном
 
Creator Лагута, Василий Васильевич
Лагута, Василь Васильович
Lahuta, Vasyl V.
 
Subject дифференциальное уравнение
линейный сплайн
диференціальне рівняння
лінійний сплайн
КАТЗ
differential equation
linear spline
 
Description Лагута, В. В. Погрешность приближенного решения первой краевой задачи с аппроксимацией второй производной линейным сплайвом / В. В. Лагута // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 19. — С. 105—108.
RU: Определяется погрешность решения первой краевой для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка с нелинейной правой частью. Вторая производная определяемой функции аппроксимируется линейным сплайном.
UA: Визначається похибка вирішення першої граничної задачі для звичайного диференціального рівняння другого порядку з нелінійною правою частиною. Друга похідна функції, що визначається, наближається лінійним сплайном.
EN: The error of the decision of the first boundery problem for the ordinary differential equation of the second order with a nonlinear right part is defined. The second derivative of defined function is approximated by a linear spline.
 
Date 2014-11-18T09:53:15Z
2014-11-18T09:53:15Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2947
 
Language ru_RU
 
Publisher ДНУЗТ