Запис Детальніше

Математичне моделювання обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Математичне моделювання обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику
Математическое моделирование объемов налоговых поступлений с учетом риска
 
Creator Михайлова, Тетяна Федорівна
Піскунова, О. В.
Михайлова, Татьяна Федоровна
Mykhaylova, Tetyana F.
 
Subject економетрична модель
податкове надходження
оцінка ризику
КПМ
эконометрическая модель
налоговое поступление
оценка риска
econometric model
tax return
estimating risk
 
Description Михайлова, Т. Ф. Математичне моделювання обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику / Т. Ф. Михайлова, О. В. Піскунова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 19. — С. 113—117.
UA: Запропоновано економетричну модель для прогнозування обсягів податкових надходжень та оцінки ризику недовиконання планових показників.
RU: Предложена эконометрическая модель для прогнозирования объемов налоговых поступлений и оценки риска недовыполнения плановых показателей.
EN: An econometric model for forecasting volumes of tax returns and estimating risk of not being completed plan indices have been proposed.
ДФА
 
Date 2014-11-18T12:08:11Z
2014-11-18T12:08:11Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2949
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ