Запис Детальніше

Особливості технології ін’єктування в бетонні масиви транспортних споруд

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості технології ін’єктування в бетонні масиви транспортних споруд
Особенности технологии инъектирования в бетонные массивы транспортных сооружений
 
Creator Пшінько, Олександр Миколайович
Краснюк, Андрій Віталійович
Ульченко, Тетяна Володимирівна
Клочко, Борис Григорович
Пшинько, Александр Николаевич
Краснюк, Андрей Витальевич
Ульченко, Татьяна Владимировна
Клочко, Борис Григорьевич
Pshinko, Oleksandr M.
Pshynko, Aleksandr N.
Krasnyuk, Andrew V.
Krasnuk, Andrey V.
Ulchenko, Tatiana V.
Klochko, Borys G.
 
Subject споруда
руйнування
КББМ
КПБД
сооружение
повреждение
бетон
construction
damage
concrete
 
Description Особливості технології ін’єктування в бетонні масиви транспортних споруд / О. М. Пшінько, А. В. Краснюк, Т. В. Ульченко, Б. Г. Клочко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 20. — С. 148—151.
UK: У статті розроблена технологія ін’єктування розчину в бетонний елемент споруди та наведені різні способи нанесення ремонтного полімерного складу на основі алкілрезорцину на бетонну поверхню споруди, що застосовуються в залежності від ступеня руйнування конструкцій і забезпечують високий рівень зчеплення з бетоном конструкції.
RU: В статье разработана технология инъектирования раствора в бетонный элемент сооружения и приведены разные способы нанесения ремонтного полимерного состава на основе алкилрезорцина на бетонную поверхность сооружения, которые применяются в зависимости от степени повреждения конструкции и обеспечивают высокий уровень сцепления с бетоном конструкции.
EN: The technology of mortar injection into a concrete element of construction is developed in the paper. The different methods of applying the repair polymeric mortar on the base of alkylrezorcine on concrete surface of a construction, which are used depending on damage rate of the construction and provides high level of adhesion to concrete, are presented.
 
Date 2014-11-19T09:05:47Z
2014-11-19T09:05:47Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2954
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ