Запис Детальніше

Дослідження напружено-деформованого стану обробки перегінного тунелю із урахуванням технологічних процесів

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження напружено-деформованого стану обробки перегінного тунелю із урахуванням технологічних процесів
Исследование напряженно-деформированного состояния обработки перегонного тоннеля с учетом технологических процессов
 
Creator Тютькін, Олексій Леонідович
Тютькин, Алексей Леонидович
Tiutkin, Oleksii L.
Tjutkin, Oleksii L.
Tutkin, Aleksey L.
Tyutkіn, Oleksii L.
 
Subject гідравлічний циліндр
перегінний тунель
щит
КТОФ
гидравлический цилиндр
перегонный тоннель
hydraulic cylinder
wayside
heading machine
 
Description Тютькін, О. Л.
Дослідження напружено-деформованого стану обробки перегінного тунелю із урахуванням технологічних процесів / О. Л. Тютькін // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 20. — С. 169—173.
UK: В статті наведені результати математичного моделювання процесу монтажу збірної оправи при щитовій проходці. Розроблена скінченно-елементна модель перегінного тунелю, в якій можливо відтворити вплив гідравлічних циліндрів щита на оправу та проаналізовано результати моделювання такого випадку.
RU: В статье приведены результаты математического моделирования процесса монтажа сборной обделки при
щитовой проходке. Разработана конечно-элементная модель перегонного тоннеля, в которой возможно отобразить влияние гидравлических цилиндров щита на обделку и проанализированы результаты моделирования такого случая.
EN: The results of mathematical simulation for process of assembling the sectional casing during
heading works are presented in the paper. The finite-element model of wayside is developed, in which it is possible to represent the influence of hydraulic cylinders of a heading machine on the casing and the results of simulation of such a case are analysed.
 
Date 2014-11-19T12:27:31Z
2014-11-19T12:27:31Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2958
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ