Запис Детальніше

Визначення експлуатаційних витрат на маневрову роботу по формуванню багатогрупного составу з використанням тягових розрахунків

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Визначення експлуатаційних витрат на маневрову роботу по формуванню багатогрупного составу з використанням тягових розрахунків
Определение эксплуатационных расходов на маневровую работу по формированию многогруппного состава с использованием тяговых расчетов
 
Creator Папахов, Олександр Юрійович
Окороков, Андрій Михайлович
Логвінов, Олег Миколайович
Папахов, Александр Юрьевич
Окороков, Андрей Михайлович
Логвинов, Олег Николаевич
Papahov, Alexander Yu.
Okorokov, Andriy M.
Lohvinov, Oleh M.
 
Subject состав
розрахунок
КУЕР
расчет
train
cost
 
Description Папахов, О. Ю.
Визначення експлуатаційних витрат на маневрову роботу по формуванню багатогрупного составу з використанням тягових розрахунків / О. Ю. Папахов, А. М. Окороков, О. М. Логвінов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 20. — С. 202—204.
UK: Наведено опис порядку розрахунку експлуатаційних витрат на маневрову роботу при виконанні маневрових напіврейсів при формуванні составу.
RU: Приводится описание порядка расчета эксплуатационных расходов на маневровую работу при выполнении маневровых полурейсов при формировании состава.
EN: The description of a calculation procedure of operation costs for shunting work during performance of shunting semitrips for making-up of train is considered.
 
Date 2014-11-19T13:40:31Z
2014-11-19T13:40:31Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2962
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ