Запис Детальніше

Вплив опору коченню на амплітуди коливань візків

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив опору коченню на амплітуди коливань візків
Влияние сопротивления качению на амплитуды колебаний тележек
Influence of Resistance to Woobling on Amplitudes of Vibrations of Light Carts
 
Creator Бондаренко, Леонід Миколайович
Колбун, Віктор Вікторович
Жаковський, Олександр Дмитрович
Бондаренко, Леонид Николаевич
Колбун, Виктор Викторович
Жаковский, Александр Дмитриевич
Bondarenko, Lеоnid M.
Bondarenko, Leonid N.
Kolbun, Victor V.
Zhakovskyi, Olexander D.
 
Subject опір коченню
амплітуди коливань візків
рівняння руху
внутрішня обойма
зовнішня обойма
КТМЕХ
сопротивление качению
амплитуды колебаний тележек
уравнения движения
внутренняя обойма
внешняя обойма
resistance to woobling
amplitudes of vibrations of light carts
equalization of motion
internal holder
external holder
 
Description Бондаренко, Л. М.
Вплив опору коченню на амплітуди коливань візків: [Препринт] / Л. М. Бондаренко, В. В. Колбун, О. Д. Жаковський // Вісник сертифікації залізничного транспорту, - 2014. - № 2. - С. 7-12.
UK: Доведено, що врахування опору тертя коченню в ходових частинах різко зменшує амплітуду коливань.
RU: Доказано, что учет сопротивления трения качению в ходовых частях резко уменьшает амплитуду колебаний.
EN: It is well-proven that taking into account of resistance of friction to woobling in working parts sharply diminishes amplitude of vibrations.
 
Date 2014-11-20T08:37:58Z
2014-11-20T08:37:58Z
2014
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2972
 
Language uk_UA
 
Publisher Вісник сертифікації залізничного транспорту