Запис Детальніше

Проблеми загальнодержавного податкового планування

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблеми загальнодержавного податкового планування
Проблемы общегосударственного налогового планирования
 
Creator Каламбет, Світлана Валеріївна
Пєшиков, Г. Р.
Каламбет, Светлана Валериевна
Kalambet, Svitlana V.
 
Subject податкова політика
податковий менеджмент
КФБС
налоговая политика
налоговый менеджмент
the tax policy
the tax management
 
Description Каламбет, С. В.
Проблеми загальнодержавного податкового планування / С. В. Каламбет, Г. Р. Пєшиков // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 20. — С. 221—224.
UK: Проаналізовано сутність та зміст планування податкової політики держави, показано місце управління податковими ризиками як складової частини податкового менеджменту.
RU: Проанализированы суть и содержание планирования налоговой политики государства, отображено место управления налоговыми рисками как составной части налогового менеджмента.
EN: The matter and contents of the planning of state tax policy have been analysed, the place of control of tax risks as the integral part of the tax management is reflected.
 
Date 2014-11-20T07:48:05Z
2014-11-20T07:48:05Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2970
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ