Запис Детальніше

Вплив параметрів накопичення вагонів на їх простій на сортувальній станції

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив параметрів накопичення вагонів на їх простій на сортувальній станції
Влияние параметров накопления вагонов на их простой на сортировочной станции
 
Creator Музикіна, Галина Іванівна
Болвановська, Тетяна Валентинівна
Жорова, Є. М.
Музыкина, Галина Ивановна
Болвановская, Татьяна Валентиновна
Muzykina, Halyna I.
Bolvanovska, Tatyana V.
 
Subject сортувальна станція
КУЕР
КСВ
сортировочная станция
вагон
состав
a sorting station
wagon
the train
 
Description Музикіна, Г. І.
Вплив параметрів накопичення вагонів на їх простій на сортувальних станціях / Г. І. Музикіна, Т. В. Болвановська, Є. М. Жорова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 20. — С. 198—201.
UK: В даній статті розглядається процес накопичення составів на сортувальній станції. Виконано аналіз параметрів трьох характерних процесів накопичення та їх різновидів. Наведені формули розрахунку вагоно-годин накопичення для кожної схеми. Встановлено залежність параметру накопичення від величини составу, що відправляється зі станції, та його вплив на тривалість простою вагонів на сортувальній станції.
RU: В данной статье рассматривается процесс накопления составов на сортировочной станции. Выполнен анализ трех характерных процессов накопления с их разновидностями. Приведены формулы расчета вагоно-часов накопления для каждой схемы. Получена зависимость параметра накопления от величины состава, который отправляется со станции, и его влияние на продолжительность простоя вагонов на сортировочной
станции.
EN: This paper is devoted to the problem of accumulating the train sets at a sorting station. An analysis of three specific processes of accumulating the train sets has been performed taking into consideration their varieties. The calculation formulas for wagon-hours of such an accumulating according to each scheme are given. The dependence between the train set accumulation parameter and the quantity of wagons in the train set that is departing from a station has been determined. It has been also determined the influence of the above mentioned parameter on the duration of lost time of wagons at a sorting station.
Ясинуватська дирекція
залізничних перевезень
 
Date 2014-11-20T09:36:06Z
2014-11-20T09:36:06Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2973
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ