Запис Детальніше

Показники динаміки електровоза ЧС4 та міцності несучих конструкцій рам візків виробництва ХК «Луганськтепловоз»

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Показники динаміки електровоза ЧС4 та міцності несучих конструкцій рам візків виробництва ХК «Луганськтепловоз»
Показатели динамики электровоза ЧС4 и прочности несущих конструкций рам тележек производства ХК «Лугансктепловоз»
 
Creator Батюшин І. Є.
Бондарєв, Олександр Матвійович
Заболотний, Олександр Миколайович
Ягода, Дмитро Олександрович
Бондарев, Александр Матвеевич
Горобець, Володимир Леонідович
Горобец, Владимир Леонидович
Заболотный, Александр Николаевич
Ягода, Дмитрий Александрович
Bondarev, Oleksandr M.
Bondaryev, Oleksandr M.
Gorobets, Vladimir L.
Zabolotnyi, Oleksandr M.
Yagoda, Dmitry A.
 
Subject міцносне випробування
електровоз ЧС4
візок
КБМ
прочностное испытание
электровоз ЧС-4
тележка
test for durability
locomotive СS4
bogie
 
Description Показники динаміки електровоза ЧС4 та міцності несучих конструкцій рам візків виробництва ХК "Луганськтепловоз" / І. Є. Батюшин, О. М. Бондарєв, В. Л. Горобець, О. М. Заболотний, Д. О. Ягода // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 19. — С. 152—160.
UA: В статті наведено результати динамічних ходових міцносних випробувань електровозу ЧС4 з візками виробництва ХК «Луганськтепловоз». На підставі отриманих результатів випробувань зроблено висновки про відповідність електровоза нормативним показникам при його експлуатації у складі пасажирських поїздів зі швидкостями до 140 км/год. включно.
RU: В статье приведены результаты динамических ходовых прочностных испытаний электровоза ЧС-4 с рамами тележек производства ХК «Лугансктепловоз». Полученные результаты испытаний показали, что модернизированный электровоз соответствует Нормативным показателям.
EN: Article is devoted to the results of dynamic tests, tests on the line and tests for durability of electric locomotive СS4 with bogies frames produced by HK «Luganskteplovoz». The received results of tests have shown, that the modernized electric locomotive corresponds to Normative parameters.
Укрзалізниця
 
Date 2014-11-20T12:13:22Z
2014-11-20T12:13:22Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2974
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ