Запис Детальніше

Ментальність чоловіків і жінок в аспекті теорії соціобіологічного есенціалізму

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ментальність чоловіків і жінок в аспекті теорії соціобіологічного есенціалізму
Ментальность мужчин и женщин в аспекте теории социобиологического эссенциализма
Mental Abilities of Men and Women in the Aspect of the Theory of Sociobiological Essentialism
 
Creator Купцова, Тетяна Анатоліївна
Купцова, Татьяна Анатольевна
Kuptsova, Tatiana A.
 
Subject гендер
гендерний стереотип
есенціалізм
андроцентризм
когнітивні здібності
КІМ
гендер
гендерный стереотип
эссенциализм
андроцентризм
когнитивные способности
gender
gender stereotype
essentialism
androcentrism
mental abilities
 
Description Купцова, Т. А.
Ментальність чоловіків і жінок в аспекті теорії соціобіологічного есенціалізму / Т. А. Купцова // Антропологічні виміри філософських досліджень. — 2012. — Вип. 1. — С. 63—69.
UK: Розглядаються деякі теорії соціобіологічного есенціалізму по відношенню до ментальності чоловіків і жінок, шляхи подолання гендерного есенціалізму в освіті.
RU: Рассматриваются некоторые проблемы социобиологического эссенциализма в отношении ментальности мужчин и женщин, пути преодоления гендерного эссенциализма в образовании.
EN: Some theories of sociobiological essentialism concerning mental abilities of men and women, the ways of overcoming gender essentialism in education are considered in the article.
 
Date 2014-11-25T07:13:37Z
2014-11-25T07:13:37Z
2012
 
Type Article
 
Identifier 2227–7242 (Print)
2304–9685 (Online)
http://ampr.diit.edu.ua/article/view/7825/6681
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2982
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ