Запис Детальніше

11 випуск. Транспортні системи та технології перевезень

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title 11 випуск. Транспортні системи та технології перевезень
11 выпуск. Транспортные системы и технологии перевозок
11 release. Transport Systems and Transportation Technologies
 
Subject наукові дослідження
транспортний комплекс
транспорт
підприємства
научные исследования
транспортный комплекс
предприятия
scientific studies
transportation industry
transport
businesses
 
Description Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. — Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2016. — Вип. 11. — 80 с. — ISSN 2222-419X (Print). — ISSN 2313-8688 (Online).
UK: В статтях висвітлені результати наукових досліджень, виконаних авторами в Дніпропетровському
національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях у сфері формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази, удосконалення технологій експлуатаційної, вантажної та комерційної роботи транспорту. Збірник становить інтерес для співробітників науково-дослідних організацій, наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, інженерно-технічних працівників установ, організацій та підприємств транспортної галузі.
RU: В статьях отражены результаты научных исследований, выполненных авторами в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и других организациях в сфере формирования и обеспечения эффективной работы составных элементов
транспортного комплекса, развития его материально-технической базы, усовершенствования технологии эксплуатационной, грузовой и коммерческой работы транспорта. Сборник представляет интерес для работников научно-исследовательских организаций, научных и научно-педагогических работников, докторантов, аспирантов, магистрантов, студентов высших учебных заведений, инженерно-технических работников организаций и предприятий транспортной отрасли.
EN: Results of researches, which are made in the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan and other organizations in the fields of formation and effective operation of the constituent elements of the transport sector, its material and technical base development, freight and commercial operation improvement are presented in the articles. The collection is intended for the research organizations employees, research and educational personnel, as well as for the doctoral candidates, postgraduates and for the higher school students, engineering employees of organizations and enterprises of transport industry.
Міністерство освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 
Date 2016-09-20T06:36:54Z
2016-09-20T06:36:54Z
2016
 
Type Other
 
Identifier ISSN 2222-419X (Print)
ISSN 2313-8688 (Online)
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8987
http://tstt.diit.edu.ua/issue/viewIssue/4572/pdf_76
 
Language uk
 
Publisher Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна