Запис Детальніше

Управління потоками заявок в одній системі з багаторівневим обслуговуванням

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Управління потоками заявок в одній системі з багаторівневим обслуговуванням
Управление потоками заявок в одной системе с многоуровневым обслуживанием
Flow control in a system with multilevel service
 
Creator Послайко, Надія Іванівна
Послайко, Надежда Ивановна
Poslaiko, Nadiia I.
 
Subject управління
потоки заявок
пункти обслуговування
багаторівневе обслуговування
інтенсивності потоків
марковскі процеси
потреби споживачів
опукле програмування
КПМ
управление
многоуровневое обслуживание
пункты обслуживания
интенсивности потоков
марковские процессы
потребности потребителей
выпуклое программирование
management
application flows
service centers
multi-level service
the intensity of flows
Markov processes
customer needs
convex programming
 
Description Н. І. Послайко Управління потоками заявок в одній системі з багаторівневим обслуговуванням: [препринт] / Н. І. Послайко // Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ( Львів, 19-20 лютого 2016 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». — Львів, 2016. — С. 124—126.
UK: В роботі пропонується математична модель для задачі визначення оптимальних інтенсивностей потоків заявок, які призначені різним споживачам, і які, перш ніж надійдуть до них, повинні послідовно пройти через декілька рівнів пунктів обслуговування. В математичному плані задача зводиться до розв’язування задачі опуклого програмування.
RU: В работе предлагается математическая модель для задачи определения оптимальных интенсивностей потоков заявок, которые предназначены разным потребителям, и которые, прежде чем поступят к ним, должны последовательно пройти через несколько уровней пунктов обслуживания. В математическом плане задача сводится к решению задачи выпуклого программирования.
EN: In this paper, we propose a mathematical model for the problem of determining the optimal intensities application flows which are intended for different consumers, and which must consistently go through several levels of service points before they get to those customers. Mathematically the problem reduces to solving a convex programming problem.
 
Date 2017-01-23T08:57:01Z
2017-01-23T08:57:01Z
2016
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9433
 
Language uk
 
Publisher ГО «Львівська економічна фундація»