Запис Детальніше

Електроосадження нікелевих покриттів, модифікованих частинками ультрадисперсного алмазу

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Електроосадження нікелевих покриттів, модифікованих частинками ультрадисперсного алмазу
Электроосаждение никелевых покрытий, модифицированных частицами ультрадисперсного алмаза
The Electrodeposition of Nickel Coatings, Modified Ultrafine Diamonds
 
Creator Заблудовський, Володимир Олександрович
Титаренко, Валентина Василівна
Заблудовский, Владимир Александрович
Титаренко, Валентина Васильевна
Zabludovsky, Vladimir A.
Zabludovskyi, Vladimir A.
Tytarenko, Valentyna V.
 
Subject композиційні електролітичні покриття
частинки ультрадисперсних алмазів
поляризаційні залежності
структура
механічні властивості
КФ
композиционные электролитические покрытия
частицы ультрадисперсных алмазов
поляризационные зависимости
механические свойства
composition electrodeposits
ultrafine particles of diamond
polarization depending
structure
mechanical properties
 
Description Заблудовський, В. О. Електроосадження нікелевих покриттів, модифікованих частинками ультрадисперсного алмазу / В. О. Заблудовський, В. В. Титаренко // Фізика і хімія твердого тіла. — 2016. — т. 17, № 3, — С. 435—440.
UK: Проведено аналіз поляризаційних залежностей осадження нікелю при зміні концентрації частинок ультрадисперсного алмазу (УДА) в розчині електроліту і частоти його перемішування. Встановлено, що додавання наноалмазних частинок у водний розчин електроліту викликає зсув катодного потенціалу в електронегативну область, збільшення опору переносу заряду і формування більш дрібнокристалічних, щільно упакованих структур покриттів, що визначило підвищення мікротвердості та зносостійкості металевих покриттів.
RU: Проведен анализ поляризационных зависимостей осаждения никеля при изменении концентрации частиц ультрадисперсного алмаза (УДА) в растворе электролита и частоты его перемешивания. Установлено, что добавление наноалмазных частиц в водный раствор электролита вызывает смещение катодной потенциала в электроотрицательную область, увеличение сопротивления переноса заряда и формировани более мелкокристаллический, плотно упакованных структур покрытий, что определило повышение микротвердости и износостойкости металлических покрытий.
EN: The polarization analysis of nickelwhen the concentration of ultrafine particles of diamond (UFD) in the electrolyte solution and its frequency mixing. It was found that the addition of nanodiamond particles in an aqueous electrolyte solution causes a shift reduction potential nickel electronegative region, increase resistance to charge transfer and the formation of a fine-grained, close-packed surfaces that determined the increase of microhardness and wear resistance of the metal coating.
 
Date 2017-01-23T13:24:53Z
2017-01-23T13:24:53Z
2016
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9438
 
Language uk_UA
 
Publisher Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Івано- Франківськ