Запис Детальніше

Розвиток моделей реформування підприємств залізничного транспорту для підвищення економічної безпеки

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розвиток моделей реформування підприємств залізничного транспорту для підвищення економічної безпеки
Развитие моделей реформирования предприятий железнодорожного транспорта для повышения экономической безопасности
 
Creator Рекун, Іван Іванович
Рекун, Иван Иванович
Rekun, Ivan I.
 
Subject економічна безпека
підприємства
розвиток моделей
транспортні послуги
КФЕБ
экономическая безопасность
предприятие
развитие моделей
транспортные услуги
economic security
enterprise
models of development of
transportation services
 
Description Рекун, І. І. Розвиток моделей реформування підприємств залізничного транспорту для підвищення економічної безпеки / І. І. Рекун // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність : зб. наук. пр. — Мелітополь, 2016. — С. 85—88.
UK: Одним із провідних інструментів підвищення економічної безпеки підприємств є розвиток моделей їх реформування. Активний пошук фінансово-економічних моделей її функціонування, реформування й управління, технічного і технологічного оновлення є також основною складовою створення конкурентного ринку транспортних послуг.
RU: Одним из ведущих инструментов повышения экономической безопасности предприятий является развитие моделей их реформирования. Активный поиск финансово-экономических моделей ее функционирования, реформирования и управления, технического и технологического обновления также основной составляющей создания конкурентного рынка транспортных услуг.
 
Date 2017-01-24T11:46:57Z
2017-01-24T11:46:57Z
2016
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9453
 
Language uk
 
Publisher ТОВ "Колор Принт", Мелітополь