Запис Детальніше

Benefits and disadvantages of the use of information technologies in education

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Benefits and disadvantages of the use of information technologies in education
 
Creator Borysiuk, O.
Борисюк, О. Б.
Борисюк, А. Б.
 
Subject information
information technologies
Internet
electronic benefit
educational process
computer
knowledge
diagnostic complex
інформація
інформаційні технології
Інтернет
електронний посібник
навчальний процес
комп’ютер
знання
діагностичний комплекс
online education
online освіта
информация
информационные технологии
Интернет
электронное пособие
учебный процесс
компьютер
знание
диагностический комплекс
online образование
 
Description The use of modern information technologies in education is one of the most important and sustainable trends of the global educational process. In national educational institutions in recent years, computer equipment and other means the information technologies are increasingly used in studies of the majority of subjects.
In the learning process is important, not information technology itself, but rather how its use implements achieve of educational goals. Computer role became more complex: its use in educational process helps to teachers to make lesson more dynamic, targeted, rich, striking, and memorable for a long time.
Використання сучасних інформаційних технологій в освіті є однією з найбільш важливих і стійких тенденцій світового освітнього процесу. У національних навчальних закладах в останні роки, комп’ютерна техніка та інші засоби інформаційних технологій, все частіше використовуються при вивченні більшості предметів. У навчальному процесі важливі, не самі інформаційні технології, а те, як їх використовують для досягнення освітніх цілей. Роль комп’ютера стала більш складною: його використання в навчальному процесі допомагає вчителям зробити урок більш динамічнім, цілеспрямованим, багатим і яскравим.
Использование современных информационных технологий в образовании является одной из наиболее важных и устойчивых тенденций мирового образовательного процесса. В национальных учебных заведениях в последние годы, компьютерная техника и другие средства информационных технологий, все чаще используются при изучении большинства предметов.
В учебном процессе важные, не сами информационные технологии, а то, как их используют для достижения образовательных целей. Роль компьютера стала более сложной: его использование в учебном процессе помогает учителям сделать урок более динамическим, целенаправленным, богатым и ярким.
 
Date 2017-03-06T10:34:26Z
2017-03-06T10:34:26Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Borysiuk A. Benefits and disadvantages of the use of information technologies in education / A. Borysiuk // Edukacja – Technika – Informatyka : Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej. – 2013. – № 4, część 2. – S. 110–114.
2080-9069
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7333
 
Language en
 
Publisher Wydawnictwo Oświatowe FOSZE