Запис Детальніше

Стан та сучасні особливості формування міжнародних економічних відносин

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Стан та сучасні особливості формування міжнародних економічних відносин
 
Creator Грищук, В. В.
Плотнікова, М. Ф.
Hryshchuk, V.
Plotnikova, M.
Плотникова, М. Ф.
 
Subject економічні зв'язки
інтернаціоналізація господарського життя
ринковий механізм
экономические связи
интернационализация хозяйственной жизни
рыночный механизм
economic relations
internationalization of economic life
market mechanism
 
Description Розвиток міжнародної економіки є досить важливим питанням в наш час. Становлення і розвиток зумовлені появою низки передумов як на національному так і на міжнародному рівнях. Формування міжнародних економічних відносин завжди відбувалося під впливом певних факторів. На даний момент цими факторами можна вважати: поліпшення інвестиційного клімату; розширення процесів регіональної економічної інтеграції; зростання значення міжнародних корпорацій; формування всесвітньої інфраструктури міжнародних економічних відносин та багато інших.
Развитие международной экономики является достаточно важным вопросом в наше время. Становление и развитие обусловлены появлением ряда предпосылок как на национальном, так и на международном уровнях. Формирование международных экономических отношений всегда происходило под влиянием определенных факторов. На данный момент этими факторами можно считать: улучшение инвестиционного климата; расширение процессов региональной экономической интеграции; рост значения международных корпораций; формирование всемирной инфраструктуры международных экономических отношений и многие другие.
The development of the international economy is a very important issue today. Formation and development due to the emergence of a number of preconditions for both national and international levels. Formation of international economic relations was always influenced by certain factors. At the moment, these factors should be considered: improving the investment climate; expansion process of regional economic integration; the growing importance of multinational corporations; forming a worldwide infrastructure of international economic relations and many others.
 
Date 2017-05-16T11:29:16Z
2017-05-16T11:29:16Z
2016
 
Type Conference materials
 
Identifier Грищук В. В. Стан та сучасні особливості формування міжнародних економічних відносин / В. В. Грищук, М. Ф. Плотнікова // Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. – К. : Юдіна Л. І., 2016. – С. 19–21.
978-966-97581-1-8
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7781
 
Language uk
 
Publisher Юдіна Л. І.