Запис Детальніше

Agricultural service co-operation for promoting sustainable agricultural development: decentralization vector

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Agricultural service co-operation for promoting sustainable agricultural development: decentralization vector
 
Creator Tarasovych, L.
Yaremova, M.
Тарасович, Л. В.
Яремова, М. І.
 
Subject development of agriculture
cooperation
serving cooperation
розвиток сільського господарства
кооперація
обслуговуюча кооперація
 
Description The article highlights the current state and problems of development of agricultural servicing cooperation in Ukraine. The place of the ASC in the provision of sustainable rural development, taking into account the principles and mechanisms of decentralization, is outlined. It is proved that agricultural servicing cooperatives serve as the basis for the development of rural areas and economies. It is emphasized that ASC are particularly effective in the context of transformational crises and the globalization of the world economic space, since they are aligned with the strategic objectives of the market transformation of the agrarian sector. The determinants of possibilities enhancement of agricultural servicing cooperation development under decentralization are outlined.
У статті висвітлено сучасний стан та проблеми розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні. Визначено місце АСК у забезпеченні сталого розвитку сільської місцевості, з урахуванням принципів та механізмів децентралізації. Доведено, що сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи служать основою для розвитку сільської місцевості та економіки. Підкреслюється, що АСК є особливо ефективними в контексті трансформаційних криз та глобалізації світового економічного простору, оскільки вони узгоджені з стратегічними цілями ринкової трансформації аграрного сектора. Визначено детермінанти посилення можливостей розвитку сільськогосподарського обслуговуючого співробітництва при децентралізації.
 
Date 2018-02-26T08:27:49Z
2018-02-26T08:27:49Z
2017
 
Type Conference materials
 
Identifier Tarasovych L. Agricultural service co-operation for promoting sustainable agricultural development: decentralization vector / L. Tarasovych, M. Yaremova // Кооперативні читання: 2017 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2 верес. 2017 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 121–127.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8557
 
Language en
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет